چند خطی درباره ی ما

سه نقطه فضای ارتباط دوستانی است که دوستی را با نشانی از محبت به یادگار می سپارند.

یادگار دوستی ما دست آوردهای هنرمندانه ای است که با شوق و مهر آمیخته، شکل هنر به خود گرفته و رنگ تعلق را به لطف وجود دوست بخشیده است.

سه نقطه بازارچه ی نمایش و فروش هنرهایی است که از سرچشمه ذوق به دست شما می رسد.

هرآنچه در این بازارچه  پیش روی شماست حاصل آفرینش گروهی از همکاران سه نقطه است که با هدف تامین هدیه هایی متنوع، زیبا و متفاوت با هدیه های تکراری، تولید و عرضه شده است.

ما از پیشنهادات شما استقبال می کنیم. اگر هدیه ای را می پسندید و می خواهید آن را با ذوق خود بسازید می توانید آن را به ما سفارش بدهید.

از این که ما را شایسته پیشنهادات و طرح نظرات خود می دانید سپاسگزاریم.

گالری سه نقطه