نماد اعتماد الکترونیکی

 • باز تو از کوچه ما گذشتی  باز کمی دور این خانه گشتی سکوت شبم را گرفتی در آغوش من جاگرفتی مرکب و آبرنگ روی بوم  20*40 سانتی متر 

 • بسم الله الرجمن الرحیم مرکب روی مقوای گلاسه زمان تحویل: دو تا سه روز کاری پس از ثبت سفارش

 • هوایت می زند بر سردلم دیوانه می گرددچه عطری درهوایت هستنمی دانم نمی دانم..! زمان تحويل: 10 تا 15 روز كاري پس از ثبت سفارش

 • به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم  مرکب و آبرنگ روی مقوای کتان زمان تحویل: پنج تا هفت روز کاری پس از ثبت سفارش

 • شعر قاب : آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم مرکب و آبرنگ روی مقوای فابریانو  زمان تحویل: 3 - 4 روز کاری پس از ثبت سفارش

 • شعر بوم: لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام، مستم باز می لرزد، دلم، دستم باز گویی در جهان دیگری هستم های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ های! نپریشی صفای زلفکم را، دست و آبرویم را نریزی، دل ای نخورده مست لحظه ی دیدار نزدیک است - مرکب و آبرنگ روی بوم  - ابعاد بوم: 30*40 سانتی متر - به همراه قاب * - مدت زمان لازم برای آماده شدن این قاب  4 تا 5 روز...

 • متن  بوم: عشق داند که در این دایره سرگردانند (با قاب) مرکب و آبرنگ روی بوم زمان تحويل: 3 تا 5 روز كاري پس از ثبت سفارش

 • شعر قاب: ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی مرکب و آبرنگ روی مقوای گلاسه زمان تحویل: سه تا پنج روز کاری پس ازسفارش

 • ارسال آسان

 • راهنمایی خرید

 • پرداخت آنلاین