جانب عشق عزیز است فرومگذارش

تابلو جانب عشق عزیز است فرومگذارش

 (مربع - آبی، مشکی) 

 از تکنیک نقاشیخط برای اجرای اثر طراح استفاده شده است.


تم رنگی آبی، مشکی

امکان سفارشی سازی برای رنگ و ابعاد متخلف طرح وجود دارد.

زمان تحویل: ۷ تا ۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

600,000 تومان

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش

جای آن است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود

این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری

بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل

جانب عشق عزیز است فرومگذارش

صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه

به دو جام دگر آشفته شود دستارش

دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود

نازپرورد وصال است مجو آزارش

حافظ

طول ۸۰ سانتي متر
عرض ۸۰ سانتي متر