نمایش بزرگتر

غصه هم می گذرد

ISBK52

متن تابلو :

به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم میگذرد


* امکان سفارشی سازی با رنگ‌ها و سایز دلخواه برای اجرای مجدد اثر وجود دارد.

1,250,000 تومان