عشق

نقاشیخط کلمه عشق

4 قلم

1,200,000 ریال

بلندی۲۰ سانتی متر
پهنا۳۰ سانتی متر

محصولات مرتبط

هرچیز که در جستن آنی آنی

1,200,000 ریال

متن بوم: وان یکاد --------------- بوم ۶۰*۶۰ سانتی متر قاب ۷۰*۷۰ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش ------------------------- *  قابل سفارش با متن و رنگ دلخواه

3,500,000 ریال

شعر بوم: تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم؟

2,500,000 ریال

شعر بوم: ای به تو زنده همه من ای به تنم جان همه تو

1,300,000 ریال

شعر قاب: به ازین چه شادمانی که تو جانی و جانی

1,700,000 ریال