گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارم

متن قاب:

گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارم

---------------

* غیر قابل سفارش مجدد

---------------

قاب سانتی متر

46*16 سانتی متر

---------------------------------

زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

1,800,000 ریال

متن شعر:

گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارم و گـر مـن زو شـوم پـنهان بـه پـیدایی کـشـد زارم
دو رنگی در میان ما بـه یک بـار آن چـنان کم شـد که غیر از نقش یک رنگی، نه او دارد، نه من دارم
دلــم گــر چــشــم اقــراری بـــرانــدازد بــغــیــر او دو چـشـم او بــرانـگـیـزد جــهـانـی را بــه انـکـارم
مرا از بس که او دم داد و دل غم دید در عشقش غمش بـگسیخت تسبـیحم، دمش دربـست زنارم
مـیـان خــواب و بــیـداری شـبــی دیـدم خــیـال او از آن شب واله و حـیران، نه در خوابـم، نه بـیدارم
تـو از هر چـاردیواری نشان من چـه می پـرسـی؟ که یار از شش جهت بـیرون و من در صحبـت یارم
کسی کو جان من بـاشد چه بـا او دوستی ورزم؟ نبـاشد دوسـتـی بـا او که خـود را دوسـت میدارم
ز بــاغ ورد او دوری نـخــواهـم کــرد تــا هـســتــم بـــهـــل، تـــا داغ ورد او بــــســـوزد اوحـــدی وارم

اوحدی مراغه ای

محصولات مرتبط

متن قاب: نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار --------------- قاب ۲۵*۳۵ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,700,000 ریال

متن قاب: گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید --------------- قاب ۲۰*۵۰ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,800,000 ریال

متن قاب: آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود --------------- قاب ۲۰*۵۰ سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: ۵-۷ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,800,000 ریال

شعر قاب: ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی زمان ارسال: ۳ تا ۵ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,300,000 ریال

هرچیز که در جستن آنی آنی

1,200,000 ریال

متن قاب: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا --------------- قاب 20*30 سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: 4 - 6 روز کاری پس از ثبت سفارش

1,350,000 ریال

متن قاب: و ان یکاد --------------- قاب 45*45 سانتی متر --------------------------------- زمان ارسال: 7 روز کاری پس از ثبت سفارش

2,700,000 ریال

ای عشق، تو را دارم و دارای جهانم  همواره تویی، هرچه تو گویی و تو خواهی -------------- زمان تحویل: ۴-۶ روز پس از ثبت سفارش

2,600,000 ریال

“محو توام”چنان که ستاره به چشم صبحیا شبنم سپیده‌دمان آفتاب را ------------------------------- زمان تحویل: ۲-۴ روز کاری پس از ثبت سفارش

850,000 ریال

شعر قاب: ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است ------------------------------ زمان تحویل: ۴-۶  روز کاری پس از ثبت سفارش

1,350,000 ریال

شعر قاب: زندگی گرمی دل های به هم پیوسته ست ----------- قابل سفارش با رنگ و شعر دلخواه --------------------------- زمان تحویل: ۴-۶  روز کاری پس از ثبت سفارش

1,800,000 ریال

شعر قاب: خداوندا دلی دریا به من ده ----------------------------- زمان تحویل: ۳-۵ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,000,000 ریال

شعر قاب: از دیده برون مشو که نوری  ------------------------------ زمان تحویل: ۴-۶ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,350,000 ریال

شعر قاب: دیوانهٔ تو هر دو جهان را چه کند ------------------ زمان تحویل: ۳-۵ روز کاری پس از ثبت سفارش

1,100,000 ریال