تابلو گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارم

گالری هنری سه نقطه

تابلو گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارم با استفاده از مطلع شعر معروف اوحدی مراغه‌ای و تکنیک نقاشخیط طراحی شده است.

این تابلو مناسب برای دفتر کار و اتاق خواب می باشد.

ابعاد قاب ۴۶ در ۱۶ سانتی متر

تم رنگی مشکلی، سفید، آبی


* غیر قابل سفارش مجدد (یعنی اثر امکان اجرای مجدد را ندارد)

زمان ارسال: ۷-۱۰ روز کاری پس از ثبت سفارش

این محصول در انبار موجود نیست

180,000 تومان

متن کامل شعر

گر او پـیدا شـود بـر من بـه شـیدایی کشـد کـارمو گـر مـن زو شـوم پـنهان بـه پـیدایی کـشـد زارم
دو رنگی در میان ما بـه یک بـار آن چـنان کم شـدکه غیر از نقش یک رنگی، نه او دارد، نه من دارم
دلــم گــر چــشــم اقــراری بـــرانــدازد بــغــیــر اودو چـشـم او بــرانـگـیـزد جــهـانـی را بــه انـکـارم
مرا از بس که او دم داد و دل غم دید در عشقشغمش بـگسیخت تسبـیحم، دمش دربـست زنارم
مـیـان خــواب و بــیـداری شـبــی دیـدم خــیـال اواز آن شب واله و حـیران، نه در خوابـم، نه بـیدارم
تـو از هر چـاردیواری نشان من چـه می پـرسـی؟که یار از شش جهت بـیرون و من در صحبـت یارم
کسی کو جان من بـاشد چه بـا او دوستی ورزم؟نبـاشد دوسـتـی بـا او که خـود را دوسـت میدارم
ز بــاغ ورد او دوری نـخــواهـم کــرد تــا هـســتــمبـــهـــل، تـــا داغ ورد او بــــســـوزد اوحـــدی وارم

اوحدی مراغه ای